วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สรุปผลงานเฉพาะรางวัลสูงสุดระดับประเทศ ทีมหุ่นยนต์หอยหลอด วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

สรุปผลงานเฉพาะรางวัลสูงสุดระดับประเทศ ทีมหุ่นยนต์หอยหลอด วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
จากปี พ.ศ. 2544 - 2556
รวมทั้งสิ้น 8 รางวัล
รางวัลชนะเลิศอาชีวศึกษาระดับประเทศ 6 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ 2 รางวัล
รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ 4 รางวัล
1)รางวัลชนะเลิศ(2547) TPA Robot Contest Thailand Championship 2004  ในกติกาการแข่งขัน Reunion of Separated Lovers, Gyeonwoo & Jiknyeo
2)รางวัลชนะเลิศ(2549)การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาชิงแชมป์ระดับประเทศ ประจำปี 2549  ในกติกาการแข่งขัน Building the World’s Tallest Twin Tower
3)รางวัลชนะเลิศ (2549)ABU Robot Contest Thailand Championship 2006 ในกติกาการแข่งขัน Building the World’s Tallest Twin Tower
4)รางวัลชนะเลิศ(2549)การแข่งขันหุ่นยนต์เสี่ยงภัยชิงแชมป์อาชีวศึกษา 5 ธันวามหาราช
5)รางวัลชนะเลิศ(ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ) (2550)การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาชิงแชมป์ระดับประเทศ ประจำปี 2550 กติกาการแข่งขันHalong Bay Discovery
6)รางวัลชนะเลิศ(ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ) (2551)การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาชิงแชมป์ระดับประเทศ ประจำปี 2551 กติกาการแข่งขันTouch the Sky
7)รางวัลชนะเลิศ(ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ) (2553)การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาชิงแชมป์ระดับประเทศ ประจำปี 2553  กติกาการแข่งขันRobo-Pharaohs built pyramids
8)รางวัลชนะเลิศ(ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ) (2556)การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาชิงแชมป์ระดับประเทศ ประจำปี 2556  กติกาการแข่งขันTHE GREEN PLANET

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

ผลงานทีมหอยหลอดในการแข่งขันหุ่นยนต์ อาชีวศึกษา ABU 2012 ชิงชนะเลิศระดับภาค


การแข่งขันหุ่นยนต์ อาชีวศึกษา ABU 2012 ชิงชนะเลิศระดับภาค(ภาคกลาง)
ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2555
ณ ลานสยามมินทร์เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จ.สระแก้ว
ภายใต้กติกาการแข่งขันที่ชื่อว่า Peng on dai gat หรือพิชิตขุนเขา คว้าซาลาเปา มุ่งสู่สันติ ซึ่งออกแบบกติกาการแข่งขันโดยเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน
การแข่งขันในครั้งนี้มีทีมที่เข้าชิงชนะเลิศระดับภาค(ภาคกลาง)ทั้งหมด 24 ทีม และมีทีมที่ร่วมแข่งขันทั้งหมด 135 ทีม

รอบที่ 1 เป็นการแข่งขันแบบพบกันหมด ทีมหอยหลอดจับสลากอยู่สาย C ประกอบด้วยทีมแข่งขันจำนวน 4 ทีม
C1 ทีมหอยหลอด วท.สมุทรสงคราม
C2 ทีมศรีอยุธยา วท.อยุธยา
C3 ทีมหวานเจียบ วท.เพชรบุรี
C4 ทีมพยานครโรบอท วก.ปราณบุรี

การแข่งขันรอบที่ 1 ครั้งที่ 1
ทีมหอยหลอด วท.สมุทรสงคราม พบกับ ทีมศรีอยุธยา วท.อยุธยา
ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมหอยหลอด วท.สมุทรสงครามสามารถเอาชนะแบบน๊อกเอ๊าท์
(Peng on dai gat)ด้วยเวลา 1.50 นาที

การแข่งขันรอบที่ 1 ครั้งที่ 2
ทีมหอยหลอด วท.สมุทรสงคราม พบกับ ทีมหวานเจียบ วท.เพชรบุรี
ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมหอยหลอด วท.สมุทรสงครามสามารถเอาชนะแบบน๊อกเอ๊าท์
(Peng on dai gat)ด้วยเวลา 2.50 นาที

การแข่งขันรอบที่ 1 ครั้งที่ 3
ทีมหอยหลอด วท.สมุทรสงคราม พบกับทีมพยานครโรบอท วก.ปราณบุรี
ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมหอยหลอด วท.สมุทรสงครามสามารถเอาชนะแบบน๊อกเอ๊าท์
(Peng on dai gat)ด้วยเวลา 1.50 นาที

สรุปผลการแข่งขันในรอบแรกปรากฏว่าทีมหอยหลอดเป็นทีมอันดับที่ 1 ในสายด้วยคะแนนสะสม 15 คะแนน

รอบที่ 2 เป็นการแข่งขันแบบพบกันหมด ทีมหอยหลอดจับสลากอยู่สาย D ประกอบด้วยทีมแข่งขันจำนวน 3 ทีม
D1 ทีมบ้านแพ้ว วก.บ้านแพ้ว
D2 ทีมหนองดินแดง วช.นครปฐม
D3 ทีมหอยหลอด วท.สมุทรสงคราม

การแข่งขันรอบที่ 2 ครั้งที่ 1
ทีมหอยหลอด วท.สมุทรสงคราม พบกับ ทีมหนองดินแดง วช.นครปฐม
ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมหอยหลอด วท.สมุทรสงครามสามารถเอาชนะคะแนน
ด้วยคะแนน 105 คะแนน ต่อ 0 คะแนน

การแข่งขันรอบที่ 2 ครั้งที่ 2
ทีมหอยหลอด วท.สมุทรสงคราม พบกับ ทีมบ้านแพ้ว วก.บ้านแพ้ว
ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมหอยหลอด วท.สมุทรสงครามสามารถเอาชนะแบบน๊อกเอ๊าท์
(Peng on dai gat)ด้วยเวลา 2.59 นาที

สรุปผลการแข่งขันในรอบที่สองปรากฏว่าทีมหอยหลอดเป็นทีมอันดับที่ 1 ในสาย D ด้วยคะแนนสะสม 8 คะแนน

การแข่งขันในรอบที่ 3 เป็นการแข่งขันของ 4 ทีมสุดท้าย(รอบรองชนะเลิศ)
การแข่งขันเป็นลักษณะการแข่งขันแบบตัดเชือก ผู้ชนะการแข่งในรอบนี้จะเข้าชิงชนะเลิศเป็นแชมป์ภาคกลาง
ในรอบนี้ทีมหอยหลอด วท.สมุทรสงคราม พบกับ ทีมแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ วก.วิเศษชัยชาญ
ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมหอยหลอด วท.สมุทรสงครามสามารถเอาชนะแบบน๊อกเอ๊าท์
(Peng on dai gat)ด้วยเวลา 1.50 นาที และสามารถเข้าชิงชนะเลิศกับทีมสมุทรสาคร 3 จาก วท.สมุทรสาคร

การแข่งขันในรอบที่ 4 เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันเป็นลักษณะการแข่งขันแบบน๊อกเอาท์ ผู้ชนะการแข่งในรอบนี้จะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาค(ภาคกลาง)ในรอบนี้ทีมหอยหลอด วท.สมุทรสงคราม พบกับ ทีมสมุทรสาคร 3 จาก วท.สมุทรสาคร

ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมหอยหลอด วท.สมุทรสงครามสามารถเอาชนะคะแนนทีมสมุทรสาคร 3 จาก วท.สมุทรสาคร ด้วยคะแนน 50 ต่อ 10 คะแนน
การแข่งขันครั้งนี้จะเห็นได้ว่าทีมหุ่นยนต์หอยหลอด วท.สมุทรสงครามได้สร้างสถิติไม่แพ้ทีมใดๆ เลยตลอด 7 เมทช์การแข่งขัน โดยสามารถเอาชนะแบบน๊อกเอ๊าท์(Peng on dai gat)คู่แข่งขันได้ถึง 5 ครั้ง และเป็นการชนะคะแนนอีก 2 ครั้ง
เป็นการคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาค(ภาคกลาง) เป็นครั้งที่ 7 นั่นคือปี 2547 ที่ จ.กำแพงเพชร ปี 2549 ที่ อาคารชาเรนเจอร์ฮอล์ล เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ปี 2550 ที่ จ.ฉะเชิงเทรา , ปี 2552 ที่ จ.นครศรีธรรมราช ปี 2553 ที่ จ.เชียงราย ปี 2554 ที่ จ.อุบลราชธานี , และปี 2555 ที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นับเป็นทีมอาชีวศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสูงสุดอันดับที่ 1 ระดับภาค จำนวนครั้งมากที่สุด และนับเป็นทีมอาชีวศึกษาที่รักษาตำแหน่งชนะเลิศภาคกลางยาวนานที่สุด ได้รับรางวัลชนะเลิศต่อเนื่องกันเป็นสมัยที่ 4 นั่นคือจากปี 2552 ถึงปี 2555

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

ผลงานของทีมหุ่นยนต์หอยหลอดในปี 2554


ผ่านไปแล้วสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์อาชีวศึกษาระดับภาค ซึ่ีงจัดที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งทีมหุ่นยนต์หอยหลอดก็สามารถที่จะรักษาแชมป์ภาคกลางสมัยที่ 6 นั่นคือแชมป์ภาคกลางปี 2547,2549-50,2552-54 และเป็น 3 สมัยที่ติดต่อกัน

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ผลงานทีมหุ่นยนต์หอยหลอด ปี 2553


ปี 2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลหุ่นยนต์อัตโนมัติยอดเยี่ยม และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม จากการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับภาค ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.จังหวัดเชียงราย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลหุ่นยนต์บังคับด้วยมือยอดเยี่ยม และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม จากการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับประเทศ ณ ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอร์แลนด์ กทม. จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot Contest Thailand Championship 2010 ณ คอนเวนชั่นฮอล เมืองทองธานี จัดโดย สถานีโทรทัศน์โมเดิ้ลไนท์ทีวี

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2553

รรณกรรมบนผืนทราย

โคลงสี่สุภาพในวรรณกรรมเรื่อง "กำศรวลศรีปราชญ์" ศรีปราชญ์ ใช้เท้าเขี่ยผืนทรายเป็นโคลงไว้บริเวณประหาร
ความว่า

"...ธรณีนี่นี้ เป็นพยาน
เราก็ศิษย์มีอาจารย์ หนี่งบ้าง
เราผิดท่านประหาร เราชอบ
เราบ่ผิดท่านมาล้าง ดาบนี้คืนสนอง"

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

วิธีใช้ google Hack แบบ เทพ

Google มันเหมือนกับดาบสองคมแหละครับ ใช้ดีๆ ก็ได้ หาอะไรก็เจอ แต่ หากจะให้มันร้าย มันก็ร้ายสุดๆเช่นกัน ก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับ ว่ามันคือ เสิจเอนจิ้น ที่ใหญ่ระดับแรกๆ มันก็จะหาทุกอย่างได้แหละครับ 555+

วีธีแรกๆ ในการหา เช่น อยากจะหาไฟล์ mp3 ต่างๆ ลองใช้คำสั่งพวกนี้ดูครับ

“parent directory ” /appz/ -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
“parent directory ” DVDRip -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
“parent directory “Xvid -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
“parent directory ” Gamez -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
“parent directory ” MP3 -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
“parent directory ” Name of Singer or album -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums

หมายเหตุ ให้คุณเปลี่ยน คำที่ตามหลัง parent directory เช่น MP3 Gamez appz DVDRip
เป็นสิ่งที่คุณอยากได้ แล้วก้อค้นหา คุณจะพบกับ ความมหัศจรรย์ใน Google

แหล่งอ้างอิง : http://www.projectw.org/viewtopic.php?t=1484

01. ไปที่ www.google.com

02. ในช่องใส่ข้อความให้ใส่แบบตัวอย่าง เช่น หาโปรแกรม Winamp
“parent directory ” Winamp -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums

03. กดปุ่มค้นหาแล้วรอเลือกผลลัพธ์ได้เลย
- - - - - - - - - - - - -
parent directory ” /ชื่อโปรแกรม/ -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums

“parent directory ” ชื่อเกมส์ -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums

“parent directory ” ชื่อMP3 -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums

“parent directory ” ชื่อนักร้องหรืออัลบั้ม -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums

แล้วแต่หัวดัดเปลงนะ มันมีอีกแยะเชียว เช่น

“Index of ” /ชื่อโปรแกรม/ -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums

“Index of ” ชื่อเกมส์ -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums

“Index of ” ชื่อMP3 -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums

“Index of ” ชื่อนักร้องหรืออัลบั้ม -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums

ก็ให้ผลการค้นหาไม่เหมือนกัน ลองศึกษากันไปเองแล้วจะมันมากกับการค้นหา¼br> ¼br> แถมท้ายครับ..

ฝ่าโลกข้อมูลกับ Google
http://www.justusers.net/articles/internet/google/google.htm

รอบรู้ google มาดูกัน ค้นอย่างไร google ให้ได้ผลตามต้องการ
http://members.lycos.co.uk/physicsdic/modules.php?name=News&file=article&sid=9

Google Help Basics of Search
http://www.google.co.th/intl/th/help/basics.html

Google Help Advanced Search
http://www.google.co.th/intl/th/help/refinesearch.html

ยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกครับ สามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ที่..
http://www.google.co.th/intl/th/help/index.html

เข้ามาเพิ่มเติมอีกหน่อยครับ.. เป็น Operators ต่างๆที่สามารถนำมาใช้ควบคู่กับคำที่ต้องการค้นหาได้.. link ข้างบนก็พอจะมีบอกไว้บ้างแล้ว แต่อันนี้เป็น link ที่ Google โดยตรง..

Topic: Google Help : Cheat Sheet
link: http://www.google.co.th/intl/th/help/cheatsheet.html

Topic: Advanced Operators
link: http://www.google.co.th/intl/th/help/operators.html

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เอกสารการจัดสร้างโครงงาน 5 บท

เอกสาร ประกอบด้วย 5 บท

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
(สภาพปัจจุบัน เป็นการบรรยายสภาพทั่วไปของสิ่งที่สนใจจะศึกษา เช่นสภาพการทำงานของช่างอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ)
(ปัญหา เป็นการบรรยายปัญหาของของสิ่งที่สนใจจะศึกษา เช่นสภาพการปัญหาทำงานของช่างอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ)
(สาเหตุของปัญหา เป็นการบรรยายถึงสาเหตุที่นำมาซึ่งปัญหาของของสิ่งที่สนใจจะศึกษา )
(แนวทางแก้ไขปัญหา เป็นการบรรยายถึงแนวทางแก้ไขปัญหาของของสิ่งที่สนใจจะศึกษา เช่นแนวทางการแก้ปัญหาทำงานของช่างอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ)
(การสรุปที่มาและความสำคัญของปัญหา โดยอาจสรุปได้ว่า"คณะผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ที่จะจัดสร้างโครงงาน ......"

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างโครงงาน
1 เพื่อศึกษาและดำเนินการสร้าง ....(ชื่อโครงงาน).....
2 เพื่อ........................................................................
3 เพื่อ........................................................................

1.3 ขอบเขตของการจัดสร้างโครงงาน
(คือ Spec ของโครงงาน โดยมากมักเขียนเป็นข้อๆ บอกลักษณะที่ชัดเจนของตัวโครงงานเช่น ขนาด น้ำหนัก ความสามารถที่ทำได้ สิ่งที่ทำไม่ได้)

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(เขียนจากวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างโครงงาน หรือขอบเขตของการจัดสร้างโครงงาน)
1 ได้ศึกษาและสามารถดำเนินการสร้าง ....(ชื่อโครงงาน).....
2 สามารถ........................................................................
3 สามารถ........................................................................

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดสร้างโครงงาน
ในการจัดสร้างโครงงาน ....(ชื่อโครงงาน)..... จำเป็นจะต้องศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของดังนี้
- (เรื่องที่ 1)
- (เรื่องที่ 2)รายละเอียดดังนี้
2.1 เรื่องที่ 1 ............................................................................................
2.2 เรื่องที่ 2 ............................................................................................

บทที่ 3 ขั้นตอนการจัดสร้างโครงงาน
(เป็นการแสดงถึงรูปแบบการออกแบบการจัดสร้างโครงงานโดยอาจจะรวมถึงการออกแบบเวลาการจัดสร้างโครงงานด้วยก็ได้) ในการจัดสร้างโครงงาน ....(ชื่อโครงงาน)..... มีแผนการจัดสร้างดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ปัญหา
(อาจใช้วิธี Brain strom หรือแผนผังการระดมสมอง และแผนผัง Concept)
3.2 การออกแบบการจัดสร้างโครงงาน
(อาจแผนผัง Content Network)
(อาจแสดงการออกแบบตารางเวลาด้วยแกนท์ชาร์ต)
3.2 การดำเนินการสร้าง

3.3 การทดสอบและการปรับปรุง
(ควรแสดงตารางการทดสอบ ซึ่งระบุว่าโครงงานของเรามีการทดสอบการทำงานที่จุดใดบ้าง)
--------------------------------------------------------------------------------
วิธีการทดสอบ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ
--------------------------------------------------------------------------------1 .......... ................................
2 .......... ................................
--------------------------------------------------------------------------------

3.3 การสรุปผลการจัดสร้าง

บทที่ 4 ผลการจัดสร้างโครงงาน
4.1 การทดสอบ(ควรแสดงตารางการทดสอบ ซึ่งระบุว่าโครงงานของเรามีการทดสอบการทำงานที่จุดใดบ้าง)
--------------------------------------------------------------------------------
วิธีการทดสอบ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลการทดสอบ
--------------------------------------------------------------------------------1 .......... ................................ ................................
2 .......... ................................ ................................
--------------------------------------------------------------------------------
4.2 การปรับปรุง(แสดงการปรับปรุงผลการทดสอบที่ไม่ได้ตามผลที่คาดว่าจะได้รับ)

บทที่ 5 การสรุปผลการจัดสร้างโครงงานปัญหาและข้อเสนอแนะ
5.1 การสรุปผลการจัดสร้างโครงงาน
5.2 ปัญหาการจัดสร้างโครงงาน
5.3 ข้อเสนอแนะ